Jubileumreceptie

Michael van Praag temidden van het bestuur.

Vrijdagavond 13 april is onder grote belangstelling de jubileumreceptie voor genodigden gehouden.

Voorzitter Ger ten Asbroek verwelkomde in zijn openingswoord vertegenwoordigers van Gemeente,  KNVB, sponsoren, Lochemse sportverenigingen, stichting bestuur en verenigingen uit de 3e klasse van de KNVB.
In zijn toespraak stond Ger  stil bij het grote belang van vrijwilligers en het mooie complex dat wij ter beschikking hebben.

Ook herdacht hij de leden die ons ontvallen zijn en benoemde hij de plaquette die er ter nagedachtenis van onze ontvallen leden gemaakt is.

Namens de buurtverenigingen Witkampers, Klein Dochteren en SVBV Barchem sprak de voorzitter van de Witkampers, Martijn Hoentjen, de grote broer toe. Hij roemde de goede samenwerkingen en de gezonde rivaliteit ussen  de clubs, ook dat het gras bij de buren altijd groener is kwam nog ter sprake
Hierna voerde Bert Groot Wesseldijk, wethouder sportzaken het woord en overhandigde de voorzitter een cheque namens de Gemeente.

 

Tot slot sprak, tot ieders blije verrassing, de voorzitter van de KNVB Michael van Praag, de jubilaris toe.Hij overhandigde het bestuur een KNVB vlag en een beeld voor in de bestuurskamer.

Hierna was er nog een bijzonder gezellig samen zijn.

Coerver Coaching Play like the stars dag

OP 22 april as zal op het complex van SP Lochem voor de jeugd O8 tot en met O13 een aantal activiteiten door de Coerver Coaching Academy worden georganiseerd. In de ochtend spelen een aantal teams wedstrijden tegen elkaar, in de middag wordt er door de trainers van de CC Academy een ca. 1,5 uur durende training gegeven aan de jongens en meisjes. Opgave voor dit evenement via de teamleiding uiterlijk voor 16 april as. Alle deelnemende kinderen krijgen een certificaat op naam aan het einde van de training. Er wordt een kleine bijdrage van € 5,00 pp gevraagd. Een zeer leerzame middag met veel verschillende oefeningen en spelletjes!

V.V. Sportclub Lochem 100 jaar!

Op dinsdag 10 april bestond onze club precies 100 jaar.
Dat hebben leden en vrijwilligers diezelfde avond uitbundig gevierd in de kantine.

Tijdens het officiële gedeelte werden de talrijke bezoekers eerst gefeliciteerd door de voorzitster van de Ladies Corner Ciska Pijpers en de voorzitter van de Club van 100 Henny Ruiter.

Ciska stelde een mooi kado in het vooruitzicht voor de te renoverende kantine en Henny overhandigde de aanvoerder van het eerste Thomas van de Worp 2 ballen.

Voorzitter Ger was hierna aan de beurt die tijdens zijn speech een plaquette onthulde ter nagedachtenis aan de leden die ons ontvallen zijn.

Hierna kwam tot ieders verrassing Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve binnen en nam het woord.

Hij benadrukte dat onze vereniging al heel  lang een grote rol speelt in de Lochemse gemeenschap en dat de Koning het daarom heeft behaagt om V.V. Sportclub Lochem de Koninklijke Erepenning te verlenen, waarna hij de Oorkonde en Penning aan voorzitter Ger uitreikte.

Tot slot van het officiële gebeuren bracht  muziekvereniging Advendo nog een serenade ten gehore.

Hierna kon het feest beginnen en er werd nog lang nagepraat over de afgelopen 100 jaar.
Ook werden door de aanwezigen de vele foto’s van de expositie die door Dick Lammertink is samengesteld  aandachtig bekeken.

 

10 april 2018!

Alle leden die om welke reden dan ook geen uitnodiging hebben ontvangen voor de receptie van 10 april zijn natuurlijk van harte welkom.
De vrijwilligers van de kantine en de onderhoudsploeg, maar ook de trainers en leiders van verschillende elftallen die geen lid zijn , zijn uiteraard ook van harte welkom.Op 10 april is het complex gesloten voor alle voetbalactiviteiten!
Op 13 april kan er gewoon getraind worden, maar is de bovenverdieping gesloten i.v.m. de receptie voor genodigden.Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Ger ten Asbroek